کنفرانس ملی معماری، شهرسازی، هنر، طراحی صنعتی، ساخت و فناوری حکمت بنیان

ششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری

سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار

اعلام جزییات افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد (1403/3/20)

ایران کنفرانس

اعلام جزییات افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه پنجاه و سومین جلسه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، گفت: از رهنمودهای دکتر طهرانچی و همه اعضای هیأت امنای مرکزی که دستورالعمل افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۳ را مورد تصویب قرار دادند، تقدیر و تشکر می کنم.

افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در دو بخش اعمال خواهد شد

وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ برای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در دو بخش اعمال خواهد شد، اظهار کرد: بخش اول از ۱۴۰۳/۱/۱ و بخش دیگر از ۱۴۰۳/۶/۱ افزایش پیدا خواهد کرد. در بخش اول مبلغ کمک هزینه خانوار سال گذشته (۱۴۰۲) معادل یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که این عدد امسال به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی معادل ۲۸ درصد افزایش داشتیم.

جاوید ادامه داد: حق مسکن کارکنان در سال گذشته ۹۰۰ هزار تومان بود که امسال به یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید. یعنی در این بخش ما شاهد افزایش ۳۰ درصدی خواهیم بود. همچنین حق تأهل برای کارکنان از رقم یک میلیون تومان (در سال ۱۴۰۲) به رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (در سال ۱۴۰۳) و حق اولاد از عدد ۴۸۰ هزار تومان در سال گذشته به ۸۶۰ هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده است. به عبارتی حق تأهل ۴۰ درصد و حق اولاد ۷۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: حق تأهل برای کارکنانی که بیش از دو فرزند دارند، از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین حق اولاد برای کارکنانی که بیش از دو فرزند دارند، برای فرزند سوم و بالاتر از عدد ۸۶۰ هزار تومان به عدد یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شد.

وی در خصوص میزان افزایش اضافه کار کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: اضافه کار کارکنان براساس مصوبه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مطابق فرمول سال گذشته تنها با یک تفاوت محاسبه خواهد شد که شامل جمع حقوق مبنا، حق سنوات، فوق العاده شغل و ۲۵ درصد حق سرپرستی یا حق مسئولیت است که بر عدد ۱۲۰ تقسیم خواهد شد. در واقع مبنای محاسبه اضافه کار تا ۶۰ ساعت با مخرج ۱۲۰ و بالای ۶۰ ساعت همانند روش محاسبه سال قبل اعمال خواهد شد. اضافه کار در دانشگاه آزاد اسلامی براساس این مصوبه حداقل ۴۰ هزار تومان و حداکثر ۸۰ هزار تومان خواهد بود.

جاوید به افزایش میزان ایاب و ذهاب کارکنان اشاره و تصریح کرد: میزان افزایش مبلغ ایاب و ذهاب کارکنان براساس الگوی چهار منطقه ای که سال گذشته در شیوه نامه حقوق و دستمزد ابلاغ شد، محاسبه می شود. در آیتم ایاب و ذهاب که شامل رتبه بندی یک تا چهار است، ۲۰ درصد افزایش خواهیم داشت. مبلغ ایاب و ذهاب رتبه اول از ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ به ۷۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، مبلغ ایاب و ذهاب رتبه دوم از ۵۴۰ هزار تومان در سال گذشته به ۶۴۸ هزار تومان، مبلغ ایاب و ذهاب رتبه سوم از ۴۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ به ۵۶۴ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ایاب و ذهاب رتبه چهارم از ۴۰۰ هزار تومان در سال گذشته به ۴۸۰ هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: حق سرپرستی معادل ۲۰ درصد و سایر اقلام حکمی به استثناء اقلام فوق ۲۲ درصد درسال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: افزایش حقوق و دستمزد از ۱۴۰۳/۱/۱ اعمال و حقوق خردادماه مطابق با احکام جدید پرداخت خواهد شد. میانگین افزایش حقوق برای کارکنانی که مسئولیت اجرایی ندارند، حدود ۲۹ درصد خواهد بود.

جاوید در ادامه توضیحات خود با بیان اینکه براساس مصوبه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۴۰۳/۶/۱ سه آیتم دیگر به افزایش حقوق کارکنان اضافه خواهد شد، افزود: ۵ درصد به حق تخصص و ۵ درصد به حق جذب کارکنان اضافه خواهد شد. میانگین ضریب افزایش هر کدام از این آیتم‌ها حدود ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین از این تاریخ اثربخشی کارکنان براساس عملکرد واحد دانشگاهی تعلق خواهد گرفت و کمک هزینه غیرنقدی در قالب شارژ کارتهای غیرنقدی از جمله حکمت کارت دو ماهی یکبار به مبلغ ۱۰ میلیون ریال انجام خواهد شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: افزایش ۵ درصدی حق تخصص و حق جذب، اضافه شدن اثربخشی به عنوان یکی از اقلام حقوقی در احکام کارکنان و شارژ غیرنقدی کارتهای حکمت کار و سایر کارتها که از اول شهریورماه اعمال خواهد شد، در کنار ۲۸ درصدی که از اول فروردین ماه اضافه خواهد شد، میانگین افزایش حقوق کارکنان را به ۳۳ تا ۳۴ درصد خواهد رساند.

تشریح جزیات افزایش حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی

دکتر جاوید همچنین در ادامه به تشریح جزیات افزایش حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی پرداخت و گفت: میزان افزایش کمک هزینه خانوار، حق مسکن، حق تأهل، حق اولاد و حق سرپرستی اعضای هیأت علمی دقیقاً همانند کارکنان خواهد بود. این افزایش ها از ۱۴۰۳/۱/۱ بر روی اقلام حکمی اعضای هیأت علمی اجرا خواهد شد. در واقع حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش حقوق مؤثر شامل اعضای هیأت علمی که پست اجرایی ندارند، می شود.

وی از اضافه شدن سه آیتم به احکام اعضای هیأت علمی از تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱ براساس مصوبه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: براین اساس مقرر شد پایه سنوات اعضای هیأت علمی که در دو سال گذشته برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی اصلاح شد، امسال با روند رو به رشد بهتری مواجه شود. در سالهای گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد حقوق مبنا را به عنوان پایه سنواتی در نظر می‌گرفتیم، اما امسال قرار است ۲ درصد به آن ۱۰ الی ۱۵ درصد اضافه شود که تأثیر آن بر روی اقلام حکمی اعضای هیأت علمی رقمی معادل ۲ درصد خواهد بود.

جاوید ادامه داد: حق سرآمد علمی از تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱ از مبلغ ۷ میلیون ریال به مبلغ ۹ میلیون افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین براساس مصوبه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مقرر شد به تمامی اعضای هیأت علمی در صورت کسب پایه سالانه معادل ۹۰۰ هزار تومان سرآمد علمی تعلق بگیرد.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همچنین قرار است حکمت کارت اعضای هیأت علمی همانند کارکنان از ۱۴۰۳/۶/۱ هر دو ماه یکبار به مبلغ ۱۰ میلیون ریال شارژ شود.

وی اظهار کرد: حقوق اعضای هیأت علمی از ۱۴۰۳/۱/۱، بین ۲۵ تا ۲۶ درصد و از تاریخ ۱۴۰۳/۶/۱ بین ۵ تا ۶ درصد و در مجموع بین ۳۱ تا ۳۳ درصد افزایش خواهد داشت.

 

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

اخبار دانشگاهی ( هیات علمی ، دکتری ، کارشناسی ارشد )
اخبار کنفرانس ،کارگاه ،جشنواره
بورس های تحصیلی و کارآموزی
همايشهاي خارجي
مقالات و مطالب علمی و آموزشی

سامانه مدیریت کنفرانس سامان

ورود جهت ثبت همايش
ایجاد حساب کاربری فقط جهت ثبت همايش می باشد. ثبت همایش های دانشگاهی رایگان و سایر همایش های دولتی و خصوصی شامل تعرفه خواهد بود. قبل از ثبت نام " قوانین " ثبت همایش را حتما ملاحظه فرمایید.راهنمای مقاله نویسی

دانلود سرقصل های رشته های دکتری در سایت ایران کنفرانس

دانلود سرقصل های رشته های کارشناسی ارشد در سایت ایران کنفرانس

ایران کنفرانس:سایت برگزیده چهارمین جشنواره وب ایران

1390-1402© : ایران کنفرانس