کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی پژوهش های میان رشته ای در پرتو زبان عربی و جریان های ادبی

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريبين المللي
محورهاي همايش----------------
مطالعات اجتماعی و فلسفی

مطالعات جغرافیایی

مطالعات تاریخی

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مطالعات زبانی و ادبی

مطالعات توسعه پایدار

کیفیت و آموزش
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه فردوسی مشهد.
نمایه شده در ISC
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 17 فروردین 1402
تاريخ برگزاري همايش: 5 و 6 اردیبهشت 1402
سايت همايش: 2intcsh.um.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 051-38806748
آدرس دبيرخانه: مشهد، میدان آزادی، محوطه ی پردیس دانشگاه، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
ایمیل: 2INTCSH@UM.AC.IR
فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی پژوهش های میان رشته ای در پرتو زبان عربی و جریان های ادبی

کانال تلگرام ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان