کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش----------------
بخش روانشناسی تکاملی
شيوه هاي فرزندپروري: مباني، مهارتها، پيامدها
همسرگزيني : مباني نظري، عوامل موثر، تفاوت هاي بين جنسيتي
تفاوت هاي فردي: شناختي، هيجاني، اجتماعي
رفتارهاي اجتماعي : همکاري ، رقابت ، پرخاشگري ، فداکاري
روانشناسی تکاملی:محدودیت ها، فرصت ها، چالش ها
آموزش و پرورش و روانشناسی تکاملی
ديگر زمينه هاي مرتبط با روانشناسي تکاملي و تربیتی

بخش روانشناسی تربیتی
روش تدريس اثربخش : مباني ، روش ها ، پيامدها
يادگيري : مباني ، عوامل موثر، انواع یادگیری
پیشرفت تحصیلی : مباني ، عوامل موثر، تفاوت هاي فردي
شناخت وفراشناخت: مباني، روش ها، پيامدها
انگيزش تحصيلي : مبـاني ، روش هـا ، پيامد هـا
آموزش و پرورش و روانشناسی تربیتی
دیگرزمينه هاي مرتبط با آموزش و پرورش
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه هرمزگان.
نمایه شده در ISC .
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 آذر 1401
تاريخ برگزاري همايش: 25 آذر 1401
سايت همايش: rttc.hormozgan.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 07633711018
آدرس دبيرخانه: بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، دانشگاه هرمزگان،دانشکده علوم انسانی، هسته پژوهشی تحقیقات علوم تربیتی و رفتاری
محل برگزاري: بندرعباس - دانشگاه هرمزگان
ایمیل: rttconference@gmail.com
فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان