کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی شدن آموزش عالی

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-----------------


-مفهوم شناسی بین المللی شدن آموزش عالی

- الزامات، فرصت ها و چالش های بین المللی شدن آموزش عالی

- روندهای جهانی در بین المللی شدن آموزش عالی

- حکمرانی آموزش عالی در عرصه بین امللی شدن آموزش عالی

- تچارب موفق در بین المللی شدن آموزش عالی

- نقش مدیریت کیفیت در بین المللی شدن آموزش عالی

- نقش بین المللی شدن آموزش عالی در تعالی رویکرد دانایی محور
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه تهران.
مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 مهر 1402
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 مهر 1402
تاريخ برگزاري همايش: 23 آبان 1402
سايت همايش: iheconf.ut.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: --
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: تهران
ایمیل: ihec.conf@ut.ac.ir
فراخوان مقاله سومین همایش بین المللی شدن آموزش عالی

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

1390-1402© : ایران کنفرانس