کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله دومین همایش ملی سربداران

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش----------------
محور اول ـ کلیات مربوط به سبزوار و تشیع در سبزوار تا پایان قرن هشتم هجری:

جغرافیای تاریخی سبزوار
گونه‌شناسی و نقد منابع
بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری‌های مربوط به تشیع در سبزوار
تشیع و شیعیان سبزوار در سفرنامه‌‌ها
بررسی روش‌شناختی پژوهش‌های مربوط به تشیع در سبزوار
بازتاب سبزوار و تشیع در سبزوار با تأکید بر سربداران در رسانه‌ها با تأکید ویژه بر مجموعه تلویزیونی سربداران

محور دوم ـ تاریخ سیاسی شیعیان سبزوار تا پایان قرن هشتم هجری:

نام‌آوران عرصه سیاست
مناسبات شیعیان سبزوار با حاکمیت‌های سیاسی
مناصب حکومتی شیعیان

محور سوم ـ تاریخ علمی و فرهنگی شیعیان سبزوار تا پایان قرن هشتم هجری:

نام‌آوران عرصه علم و فرهنگ
تألیفات
بناها و نمادهای شیعی
بازتاب مذهب و فرهنگ مردم سبزوار در متون ادبی
نام‌ها و نام‌گذاری‌ها
هنر شیعی
نهادها و ساختارهای علمی و فرهنگی در سبزوار

محور چهارم ـ تاریخ اجتماعی واقتصادی شیعیان سبزوار تا پایان قرن هشتم هجری:

مهاجرت سادات
تنوع قومی و نژادی
آداب و رسوم و مناسک و آیین‌ها
نهادهای اجتماعی در سبزوار
پوشش و غذا
پایگاه‌های درآمدی شیعیان
فعالیتهای اقتصادی شیعیان

محور پنجم ـ مناسبات شیعیان سبزوار با غیرشیعیان تا پایان قرن هشتم هجری:

شیعیان و متصوفه
مناسبات شیعیان و پیروان دیگر مذاهب اسلامی و دیگرادیان
مناسبات شیعیان با دیگر مناطق مانند هرات و نیشابور و جبل عامل

محور ششم ـ سایر محورهای مرتبط که در فراخوان اشاره نشده است.
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه حکیم سبزواری
مهلت ارسال چكيده مقالات: 30 مرداد 1402
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 شهریور 1402
تاريخ برگزاري همايش: 25 آبان 1402
سايت همايش: cnf.hsu.ac.ir/2ndsarbedaran
تلفن تماس دبيرخانه: --
آدرس دبيرخانه: خراسان رضوی - سبزوار - دانشگاه حکیم سبزواری
محل برگزاري: سبزوار - دانشگاه حکیم سبزواری
ایمیل: 2ndsarbedaran@hsu.ac.ir
فراخوان مقاله دومین همایش ملی سربداران

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان