کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله دومین همایش ملی فرهنگ با تاکید بر تربیت

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش------------
1- تربیت و فرهنگ

2- تربیت و سبک زندگی

3- تربیت و آموزش

4- تربیت و علوم

5- تربیت و تعالیم اسلامی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 اسفند 1401
تاريخ برگزاري همايش: 11 خرداد 1402
سايت همايش: conf.sru.ac.ir/farhang2
تلفن تماس دبيرخانه: 22970060-021
آدرس دبيرخانه: تهران. لویزان. خیابان شهید شعبانلو. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی
محل برگزاري: تهران
ایمیل: culture@sru.ac.ir
فراخوان مقاله دومین همایش ملی فرهنگ با تاکید بر تربیت

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

کنفرانس بین المللی زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

طراحي سايت : ایران پژوهان