کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-----------------


مفاهیم و ابزارهای تفکر سیستمی

پویایی‌شناسی سیستم‌ها (SD)، کنترل بهینه و مدل‌سازی دیفرانسیلی

شبیه‌سازی (گسسته پیشامد، مونت‌کارلو، عامل‌بنیان)

رویکردهای ساختاردهی به مسئله و تحقیق‌درعملیات نرم

سیستم‌های اطلاعات مدیریت

مهندسی سیستم‌ها

در حوزه‌های کاربردی زیر

مدیریت عملیات و زنجيره تامين با تاکید بر صنعت۴
مدیریت استراتژیک، منابع انسانی و رفتار سازمانی
اقتصاد و سیستم‌های مالی و بازرگانی
مدیریت شهری و سیاست‌گذاری عمومی
مديريت سلامت و سیستم‌های خدمات درمانی
مدیریت انرژی، منابع طبیعی و محیط زیستی
جامعه‌شناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی
بهره‌وری سازمانی
هوش مصنوعی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه فردوسی مشهد
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 مهر 1402
تاريخ برگزاري همايش: 24 و 25 آبان 1402
سايت همايش: stinpconf.um.ac.ir/2023
تلفن تماس دبيرخانه: 051-38806356
آدرس دبيرخانه: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دبیرخانه کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
ایمیل: Stinpconf@um.ac.ir
فراخوان مقاله سومین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل

ایران کنفرانس

کانال تلگرام ایران کنفرانس

طراحي سايت : ایران پژوهان