کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-----------
الف) پایداری و معماری فضاهای دانشگاهی
• سوابق تاریخی و معاصر معماری پایدار در فضاهای دانشگاهی: (نظیر تحلیل مصادیق تاریخی فضاهای دانشگاهی ایران و جهان از منظر معماری پایدار؛ تحلیل مصادیق معاصر فضاهای دانشگاهی ایران و جهان از منظر معماری پایدار؛ سیر تاریخی معماری پایدار در فضاهای دانشگاهی و ...)
• برنامه ریزی و طراحی فضاهای دانشگاهی پایدار: (نظیر بایدها و نبایدهای طراحی فضاهای دانشگاهی پایدار؛ چالش های پیشِ روی فضاهای دانشگاهی در رسیدن به معیارهای پایداری؛ اصول و ضوابط طراحی ساختمان های پایدار دانشگاهی؛ مکان یابی ساختمان ها و پردیس های دانشگاهی پایدار و ...)
• پایداری معماری فضاهای دانشگاهی از منظر فنون ساختمانی: (نظیر سبک سازی و پیش ساختگی؛ مصالح و سیستم های نوین ساختمانی؛ مدیریت و روش های اجرایی؛ شیوه های تعمیر و نگهداری؛ فضاهای دانشگاهی انعطاف پذیر و ...)
• پایداری زیست محیطی در معماری فضاهای دانشگاهی: (نظیر چالش های زیست محیطی فضاهای دانشگاهی موجود؛ راهکارها و راهبردهای گذر از مشکلات زیست محیطی در فضاهای دانشگاهی؛ معماری اقلیمی در فضاها و محوطه های دانشگاهی؛ کاربست انرژی های تجدیدپذیر در طراحی فضاهای دانشگاهی؛ ساختمان های دانشگاهی انرژی صفر؛ کاهش مصرف انرژی در فضاهای دانشگاهی و ...)
• پایداری اجتماعی در معماری فضاهای دانشگاهی: (نظیر تعاملات اجتماعی در معماری دانشگاهی؛ حس تعلق به مکان؛ مشارکت اجتماعی؛ هویت؛ توجه به نیازمندی های بهره برداران مختلف و ...)
• پایداری اقتصادی در معماری فضاهای دانشگاهی: (نظیر اقتصاد انرژی در فضاهای دانشگاهی؛ بهره وری اقتصادی در معماری دانشگاهی؛ چالشهای اقتصادی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در معماری دانشگاهی و ...)
• رابطه پایداری معماری فضاهای دانشگاهی با بوم، جغرافیا، اقلیم و ... : (نظیر همسازی معماری فضاهای دانشگاهی با اقلیم؛ معماری بومگرا در فضاهای دانشگاهی؛ تأثیرپذیری معماری پایدار از عوامل اقلیمی و ....)
ب) توسعه کمی/کیفی و معماری فضاهای دانشگاهی
• جایگاه معماری اسلامی و انسان محور در فضاهای دانشگاهی: (نظیر نقد و معرفی شاخص های معماری اسلامی در معماری فضاهای دانشگاهی موجود؛ تطابق معماری با الزامات رشته های مختلف؛ تطابق معماری با فضاهای پیاده محور؛ نقد و معرفی مصادیق موفق پردیس های پیاده محور و ...)
• مقاوم سازی فضاهای دانشگاهی: (نظیر تحلیل و بررسی کالبدی معماری فضاهای دانشگاهی در برابر بلایای طبیعی؛ ضرورتها و چالشهای مقاوم سازی فضاهای دانشگاهی؛ روش های نوین مقاوم سازی فضاهای دانشگاهی و ...)
• ظرفیت ها و کمبودهای معماری فضاهای دانشگاهی: (نظیر بایدها و نبایدهای بازنگری در نظام گسترش کمی فضاهای دانشگاهی؛ تغییر کاربری فضاهای دانشگاهی بلااستفاده؛ نقد و معرفی الگوهای شاخص در معماری فضاهای دانشگاهی و ...)
• نسل های جدید دانشگاهی: (نظیر معماری فضاهای دانشگاهی و دغدغه دانشگاه های نسل دوم و سوم؛ چالش های فضاهای دانشگاهی برای تطابق با نیازهای مطرح در نسل های نوین دانشگاهی؛ راهکارهای معمارانه برای تبدیل دانشگاهی فعلی به دانشگاه‏های نسل نوین و ...)
• پدافند غیرعامل در معماری فضاهای دانشگاهی: (نظیر ضرورت­ها و نیازمندی­های توجه به مبحث پدافند غیرعامل در فضاهای دانشگاهی؛ اصول پدافند غیرعامل در معماری فضاهای دانشگاهی؛ مصادیق و نمونه ­های طراحی ­شده فضاهای دانشگاهی براساس مبحث پدافند غیرعامل و ...)
• ثبت، حفاظت و مرمت فضاهای دانشگاهی: (نظیر ضرورت­ها و نیازمندی­های توجه به مبحث مرمت در فضاهای دانشگاهی؛ مصادیق مرمت­ شده یا قابل­ مرمت فضاهای دانشگاهی ایران و جهان؛ روش­های نوین مرمت در فضاهای دانشگاهی؛ تاریخ مطرح­ شدن پرونده­ های ثبت میراث در فضاهای دانشگاهی و ...)
• مدیریت سبز در فضاهای دانشگاهی: (نظیر حضور طبیعت در فضاهای دانشگاهی؛ راهکارهای صرفه جویی در مضرف منابع طبیعی در فضاهای دانشگاهی؛ مدیریت پسماندها و ...)
• ارتباط فضاهای دانشگاهی با سکونتگاه های شهری: (نظیر رابطه مراکز دانشگاهی با ساختار کالبدی و فضایی شهر؛ رابطه مراکز دانشگاهی با ساختار ارتباطی و حمل و نقلی در شهرها؛ نیازمندی های مشترک مراکز شهری و شهرها؛ ارتباط میان مدیریت شهر و مدیریت مراکز شهری و ....)
• روانشناسی محیطی و ارتقاء تعامل انسان با محیط: (نظیر عوامل محیطی و نقش آنها در سلامت جسم و روان حاضرین در فضاهای دانشگاهی؛ ادراک محیط های دانشگاهی؛ رابطه میان عوامل محیطی و کیفیت فضاهای دانشگاهی؛ رابطه میان عوامل محیطی و دلبستگی به فضاهای دانشگاهی و ...)
ج) آموزش و معماری فضاهای دانشگاهی
• ارتقاء یادگیری در پرتو معماری محیط های آموزشی: (نظیر چالش های معماری فضاهای دانشگاهی موجود از منظر تناسب با نظریات یادگیری؛ تناسب فضاهای دانشگاهی با نظریات یادگیری؛ اصول و ضوابط طراحی فضاهای دانشگاهی مؤثر بر یادگیری دانشجویان؛ مصادیق موفق ایران و جهان در ایجاد مراکز دانشگاهی مرتبط با نظریات آموزشی؛ مرور، دسته بندی یا تحلیل نظریات مرتبط با طراحی فضاهای دانشگاهی موثر در یادگیری؛ مناسب سازی فضاهای دانشگاهی موجود براساس نظریات یادگیری و ...)
• آموزش مجازی و فضاهای دانشگاهی: (نظیر دانشگاه های مجازی و نیازمندی های فضایی آنها؛ آینده پژوهی آموزش مجازی و ...)
• ارتباط میان فضاهای تاریخی و فضاهای آموزشی: (نظیر تغییر کاربری ساختمانهای میراثی به فضاهای آموزشی؛ جایگاه ساختمانهای تاریخی در آموزش و ...)
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه رازی .
نمایه شده در ISC.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 بهمن 1401
تاريخ برگزاري همايش: 20 و 21 اردیبهشت 1402
سايت همايش: 3ncuca.razi.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 09182785708
آدرس دبيرخانه: کرمانشاه - تاق بستان - خیابان دانشگاه- دانشگاه رازی- ساختمان دانشکده هنر و معماری- گروه معماری
محل برگزاري: کرمانشاه - دانشگاه رازی
ایمیل: 3ncuca@razi.ac.ir
فراخوان مقاله سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه

کنفرانس بین المللی زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

طراحي سايت : ایران پژوهان