سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی

فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داد‌ه‌ها و تحلیل تصمیم

مشاهده همه همايش های manager
سطح برگزاريبين المللي
محورهاي همايش-----------------

تئوری های جدید در تحلیل پوششی داده ها
کاربردهای تحلیل پوششی داده ها
تحلیل پوششی داده ها در مراقبتهای بهداشتی (با تاکید ویژه بر COVID-19 )
هوش مصنوعی، تصمیم گیری با تحلیل پوششی داده ها
داده های بزرگ و تحلیل پوششی داده ها
تجزیه و تحلیل کسب و کار و تحلیل پوششی داده ها
تحلیل کارایی و اثربخشی و تحلیل پوششی داده ها
تحلیل پوششی داده ها در داده کاوی و وب کاوی
ارزیابی پویا (برخط)
پیش بینی و تجزیه و تحلیل ارزیابی آینده
یادگیری ماشین و تحلیل پوششی داده ها
تحلیل تصمیم و تصمیم گیری چند معیاره
تحلیل پوششی داده ها و محاسبات نرم
تصمیمات اقتصادی و سیستمهای اطلاعاتی
تحلیل پوششی داده ها در الگو یابی
ارزیابی اقتصادی و تحلیل پوششی داده ها
اقتصاد تولید و تحلیل پوششی داده ها
اقتصاد دانش بنیان و تحلیل پوششی داده ها
ارزیابی عملکردی و اقتصادی بنگاه ها و شرکت های دانش بنیان
ارزیابی عملکرد سازمانی و تحلیل پوششی داده ها
شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها
مدیریت زنجیره تامین و تحلیل پوششی داده ها
عدم قطعیت در تحلیل پوششی داده ها
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه صنعتی شاهرود.
انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 تیر 1401
تاريخ برگزاري همايش: 9 الی 11 شهریور 1401
سايت همايش: 14dea.shahroodut.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 32392205-023 داخلی 2393
آدرس دبيرخانه: شاهرود-خیابان تهران-بعد از میدان هفت تیر-دانشگاه صنعتی شاهرود-دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت
محل برگزاري: شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
ایمیل: Dea14@shahroodut.ac.ir
فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داد‌ه‌ها و تحلیل تصمیم

چهاردهمین کنفرانس بين المللي مديريت ، اقتصاد و توسعه

یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

طراحي سايت : ایران پژوهان